Programa d'intervenció fora del curs lectiu

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A l’àrea d’ACCIÓ EDUCATIVA INTEGRAL AMB INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES EN RISC SOCIAL de la Fundació Pare Manel es desenvolupen un conjunt d’accions educatives que, en la seva globalitat, responen a la finalitat d’educar de forma integral als infants i joves que formen part dels projectes dels quals en formen part.

Entenem que per la seva especificitat, sobretot temporal, aquest programa reuneix una sèrie de característiques que cal remarcar i tenir en compte. La intervenció en aquests períodes després o fora del calendari escolar tindrà una coherència educativa en sintonia amb els objectius generals i la metodologia establerta dins de la globalitat de l’àrea. Així i tot, caldria remarcar:

  • Disposar de moltes més hores d’intervenció real i directa en comparació al temps d’intervenció del Centre Obert (més curt i més llarg en el temps).
  • Possibilitat de gaudir d’activitats diferents (que la ciutat oferta) i d’un entorn alternatiu (com seria la natura).
  • Canvi d’imaginari bidireccional → VINCLE!
  • Entre infants i joves
  • Entre professionals

Per tant, aquest augment d’hores seguides d’intervenció dona l’oportunitat i permet treballar altres aspectes com serien les pors, hàbits positius, alimentació saludable...

== Objectius generals ==
Dins del Programa d'intervenció fora del curs lectiu es plantegen una sèrie objectius concrets:
Objectiu General:

  • Desenvolupar processos educatius tenint en compte la intensitat de temps d’intervenció del programa.

Objectius específics:

  • Promoure unes activitats de qualitat educativa durant el temps de vacances dels infants i joves.
  • Incidir en la millora de les rutines i hàbits d’higiene.

== Continguts que es treballen ==
Durant aquest programa identifiquem dues maneres de treballar el contingut segons l’activitat realitzada i per tant, el tipus d’intervenció.

  • Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT DURANT ELS CASALS. Estem parlant d'espais diaris de 6 hores on l'acompanyament és més intens i ofereix la possibilitat de treballar educativament aspectes que durant el curs lectiu
  • Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT DURANT LES COLÒNIES/CAMPAMENTS. Igual que a l'apartat anterior, durant les colònies/campaments la intensitat encara és més gran i possibilita desenvolupar i aprofundir aspectes

Prendre consciència dels punts forts i punts febles de cada infant o jove Reforçar la seva autonomia

== Persones destinatàries ==
Aquest programa d'intervenció va dirigit a tots els infants i joves inscrits a les activitats realitzades fora del període lectiu i compresos entre els 3 i els 16 anys.

En el cas específic del casal de juliol coliderat amb Kasal de Joves de Roquetes pot participar d’aquest projecte qualsevol adolescent entre els 12 i 17 anys, és a dir, comprèn tota l’etapa de l’educació secundària obligatòria. L’any que compleixen els 18 ja no poden demanar beca, però es pot plantejar la seva participació a l’Estiu+Jove. Cal aclarir també que les joves que participen de les activitats del Centre Obert Muntanyès (FPM) i del Kasal de Joves de Roquetes tenen prioritat per accedir a les places. La resta són obertes a joves del territori.

== Metodologia ==
Varietat i abundància de sortides Activitats adequades a la temporada (piscina, platja, etc…)