Edició de la pàgina «Programa d'intervenció fora del curs lectiu»

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.

Pot desfer-se la modificació. Si us plau, reviseu la comparació de sota per a assegurar-vos que és el que voleu fer; llavors deseu els canvis per a finalitzar la desfeta de l'edició.
Revisió actual El vostre text
Línia 1: Línia 1:
A l’àrea d’'''ACCIÓ EDUCATIVA INTEGRAL AMB INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES EN RISC SOCIAL''' de la Fundació Pare Manel es desenvolupen un conjunt d’accions educatives que, en la seva globalitat, responen a la finalitat d’educar de forma integral als infants i joves que formen part dels projectes dels quals en formen part.
+
A l’àrea d’ACCIÓ EDUCATIVA INTEGRAL AMB INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES EN RISC SOCIAL A VERDUM-ROQUETES es desenvolupen un conjunt d’accions educatives que, en la seva globalitat, responen a la finalitat d’educar integralment als infants i joves en situació de risc social.
  
Entenem que per la seva especificitat en un moment determinat de l'any, aquest programa reuneix una sèrie de característiques que cal remarcar i tenir en compte. La intervenció socioeducativa en aquests períodes fora del calendari escolar tindrà una coherència educativa en sintonia amb els objectius generals i la metodologia establerta dins de la globalitat de l’àrea. Així i tot, caldria remarcar que:
+
Entenem que per la seva especificitat, aquest programa reuneix una sèrie de característiques que cal remarcar i tenir en compte. La intervenció en aquests períodes després o fora del calendari escolar tindrà una coherència educativa en sintonia amb els objectius generals i la metodologia establerta dins de la globalitat de l’àrea. Així i tot, caldria remarcar:
* Es disposa de moltes més hores d’intervenció real i directa en comparació al temps d’intervenció del Centre Obert (més curt i més llarg en el temps).
+
Disposar de moltes més hores d’intervenció real i directa en comparació al temps d’intervenció del Centre Obert (més curt i més llarg en el temps).
* Possibilitat de gaudir d’activitats diferents (que la ciutat oferta) i d’un entorn alternatiu (com seria la natura).
+
Possibilitat de gaudir d’activitats diferents (que la ciutat oferta) i d’un entorn alternatiu (com seria la natura).
 +
Canvi d’imaginari bidireccional → VINCLE!
 +
Entre infants i joves
 +
Entre professionals
 +
Aquest augment d’hores seguides d’intervenció dona l’oportunitat i permet treballar altres aspectes com serien les pors, hàbits positius, alimentació saludable...
  
Per allò que hem comentat anteriorment es genera un aprofundiment en el '''VINCLE''' entre els infants i adolescents amb l'equip educatiu i entre els iguals. Per tant, aquest augment d’hores seguides d’intervenció ofereix l’oportunitat i permet treballar altres aspectes com serien les pors, hàbits positius o l'alimentació saludable d'una forma més intensa.
+
== Objectius generals ==
  
== Persones destinatàries ==
+
Dins del Programa d'intervenció fora del curs lectiu es plantegen una sèrie objectius concrets:
Aquest programa d'intervenció va dirigit a tots els infants i adolescents inscrits a les activitats realitzades fora del període lectiu i compresos entre els 3 i els 16 anys.
+
Enfortir el vincle generat tenint en compte la intensitat de temps d’intervenció del programa.
 +
Promoure unes activitats de qualitat educativa durant el temps de vacances dels infants i joves.
 +
Incidir en la millora de les rutines i hàbits d’higiene.
  
En el cas específic del casal de juliol coorganitzat amb Kasal de Joves de Roquetes pot participar d’aquest projecte qualsevol adolescent entre els 12 i 17 anys, és a dir, comprèn tota l’etapa de l’educació secundària obligatòria. L’any que compleixen els 18 ja no poden demanar beca, però es pot plantejar la seva participació a l’Estiu+Jove.
+
== Continguts que es treballen ==
  
Dins d'aquest programa, els infants i adolescents que participen durant el curs lectiu de les activitats del Centre Obert Muntanyès i del Kasal de Joves de Roquetes tenen prioritat per accedir a les places de les activitats d'estiu. Les places restants de cada grup de l'activitat s'obriran segons uns criteris de selecció que podríem enumerar:
+
Durant aquest programa identifiquem dues maneres de treballar el contingut segons l’activitat realitzada i per tant, el tipus d’intervenció.
* El compromís per assistir a la totalitat de l'activitat.
 
* Infants o adolescents que ja hagin participat anteriorment del programa o coneguin el projecte.
 
* Possibles derivacions d’altres serveis del territori.
 
* Selecció dels infants i/o adolescents del territori segons l'ordre d’inscripcions.
 
* A vegades, amb les últimes inscripcions s’intenta equilibrar altres característiques grupals com podrien ser l’edat o el gènere.
 
  
== Ubicació i zona d’influència ==
+
* Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT DURANT ELS CASALS
El '''Programa d'intervenció fora del curs lectiu''' s'ubica com la resta de l'acció socioeducativa de la Fundació Pare Manel, als barris de Verdun i Roquetes de Nou Barris. En aquests barris es centralitza l'activitat però les famílies ateses són d'aquest territori i també dels barris propers com serien La Prosperitat o Trinitat Nova.
+
* Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT DURANT LES COLÒNIES/CAMPAMENTS
  
== Objectius ==
+
Prendre consciència dels punts forts i punts febles de cada infant o jove
Dins del '''Programa d'intervenció fora del curs lectiu''' es plantegen una sèrie objectius concrets:<br />
+
Reforçar la seva autonomia
'''Objectiu General:'''
 
* Desenvolupar processos educatius tenint en compte la intensitat de temps d’intervenció del programa.
 
'''Objectius específics:'''
 
* Promoure unes activitats de qualitat educativa durant el temps de vacances dels infants i joves.
 
* Incidir en la millora de les rutines i hàbits d’higiene.
 
  
== Metodologia ==
+
== Persones destinatàries ==
Durant aquest programa identifiquem dues maneres de treballar el contingut segons l’activitat realitzada i per tant, el tipus d’intervenció.
 
  
* '''Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT DURANT ELS CASALS'''. Estem parlant d'espais diaris de 6 hores on l'acompanyament és més intens i ofereix la possibilitat de treballar educativament aspectes que durant el curs lectiu
+
Aquest programa d'intervenció va dirigit a tots els infants i joves inscrits a les activitats realitzades fora del període lectiu i compresos entre els 3 i els 16 anys.
* '''Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT DURANT LES COLÒNIES/CAMPAMENTS'''. Igual que a l'apartat anterior, durant les colònies/campaments la intensitat encara és més gran i possibilita desenvolupar i aprofundir aspectes
 
  
Prendre consciència dels punts forts i punts febles de cada infant o jove
+
== Metodologia ==
Reforçar la seva autonomia
 
  
== Activitats ==
 
 
Varietat i abundància de sortides
 
Varietat i abundància de sortides
 
Activitats adequades a la temporada (piscina, platja, etc…)
 
Activitats adequades a la temporada (piscina, platja, etc…)
 
== Organització i funcionament intern ==
 

Si us plau, tingueu en compte que totes les contribucions per al projecte Infancia es consideren com a publicades sota els termes de la llicència Reconeixement-CompartirIgual CC BY-SA (vegeu-ne més detalls a Wiki Àrea Infància FPM:Drets d'autor). Si no desitgeu la modificació i distribució lliure dels vostres escrits sense el vostre consentiment, no els poseu ací.
A més a més, en enviar el vostre text, doneu fe que és vostra l'autoria, o bé de fonts en el domini públic o recursos lliures similars. Heu de saber que aquest no és el cas de la majoria de pàgines que hi ha a Internet. No feu servir textos amb drets d'autor sense permís!

Cancel·la | Ajuda per a l'edició (obre en una nova finestra)