Pàgina principal

De Infancia
La revisió el 13:10, 19 des 2018 per Dani (Discussió | contribucions) (Índex del Programa Educatiu del Centre Obert Muntanyès)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Centre Obert

Definim els centres oberts com uns serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència i les seves famílies, que fan una tasca educativa i preventiva des del vessant de l’educació social especialitzada durant el temps lliure dels infants i adolescents. Amb aquesta acció educativa i preventiva s’intervé en els processos personals de manera integral.

En l’actualitat els processos educatius i els itineraris formatius que ofereix la nostra societat no s’ajusten a les necessitats de tots els infants i adolescents, especialment a les d’aquells que tenen dificultats d’integració i de socialització. Les institucions educatives sovint es troben limitades per a poder realitzar una tasca d’acompanyament global i d’atenció a la diversitat de necessitats que planteja la realitat de la infància i l’adolescència d’avui.

Els centres oberts són una alternativa que incideix tant en les causes com en les situacions concretes, i possibiliten processos d’integració i socialització, especialment en les situacions de risc social. Des d’aquesta perspectiva els centres oberts són un recurs que es converteixen en lloc de trobada d’infants i adolescents per realitzar processos d’integració i socialització, tot sent un servei necessari que dóna suport a la tasca que es fa a les famílies, als CEIP i IES, als professionals dels serveis socials i d’altres serveis especialitzats en l’atenció a la infància i a l’adolescència.

Els centres oberts es constitueixen com a espais d’educació social que atenen especialment persones, col·lectius i territoris en situació de desigualtat social i que per la seva metodologia d’intervenció cal que es distingeixin dels casals infantils i ludoteques que treballen específicament des del camp de l’educació en el lleure. Des dels centres oberts aposten per una socialització àmplia, plural, flexible, diversa, capaç de produir models d’integració i de convivència positiva, on cada persona pot realitzar un procés educatiu personal que comparteix amb altres infants i adolescents amb els educadors i educadores que els acompanyen en tot el seu itinerari, així com amb la realitat territorial que els envolta.

Aquí podreu trobar el marc legal que regula els centres oberts.

Raó de ser d'un PEC

"El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic"

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels programes educatius que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments.

El projecte educatiu de centre (PEC) ha estat desenvolupat, aprovat i revisat constantment per l'equip educatiu del Centre Obert Muntanyès. Queda igualment com a proposta de millora la participació en l'elaboració i millora d'aquest mateix document per part d'altres espais educatius que formen part dels aprenentatges dels infants.

Índex del Programa Educatiu del Centre Obert Muntanyès

capçalera 1 capçalera 2 capçalera 3
fila 1, cel·la 1
fila 2, cel·la 1 fila 2, cel·la 2 fila 2, cel·la 3

En aquest apartat trobarem les diferents parts del PEC del Centre Obert Muntanyès amb la data de l'última actualització.

 1. Entorn
 1. Fundació Pare Manel
APARTAT ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ
1. ANÀLISI DEL CONTEXT
 1. Història de la Fundació
Darrera modificació de la pàgina: 28 nov 2018 a les 15:35.
Darrera modificació de la pàgina: 28 nov 2018 a les 15:35.
Darrera modificació de la pàgina: 28 nov 2018 a les 15:35.
2. IDEARI i PRINCIPIS EDUCATIUS
 1. Ideari i proposta de valors
Darrera modificació de la pàgina: 5 des 2018 a les 13:08.
3. ÀMBIT D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
 1. Infància, Adolescència i Famílies
 2. Centre Obert
 3. Espai de Joc "Jugar i Llegir"
 4. Espai Infantil de Roquetes
 5. Programes Socioeducatius
 6. Monitors Joves de 9 Barris
 7. Programes d'intervenció amb famílies
 8. Programes d'intervenció fora del curs lectiu
Introducir última actualització
4. INTERVENCIÓ
 1. Franja de petits
 2. Franja de mitjans
 3. Franja de grans
Introducir última actualització
5. ORGANITZACIÓ DE L'ÀREA
 1. Funcionament intern de l'equip d'infància
 2. Rols i perfils de l'equip d'infància
 3. Tasques i funcions dels educadors
 4. Pla de Funcionament d'Infància
 5. Protocols d'actuació
 6. Pressupost d'infància
Introducir última actualització
6. PAPER DELS AGENTS EDUCATIUS
 1. Infants i joves
 2. Famílies
 3. Coordinacions externes
Introducir última actualització
7. AVALUACIÓ I REVISIÓ Introducir última actualització
8. DOCUMENTACIÓ Introducir última actualització
9. ANNEXOS Introducir última actualització