Diferència entre revisions de la pàgina «Pàgina principal»

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Línia 66: Línia 66:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*[[Espai de Joc "Jugar i Llegir"]]
+
*[[Espai Infantil de Roquetes]]
 
|Per passar a la wiki
 
|Per passar a la wiki
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*[[Espai Infantil de Roquetes]]
+
*[[Monitors Joves de 9 Barris]]
 
|Per passar a la wiki
 
|Per passar a la wiki
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*[[Programes Socioeducatius]]
+
*[[Programes d'intervenció fora del curs lectiu]]
 +
|Última actualització
 +
|-
 +
! scope="row" colspan="2"| '''4. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS]'''
 +
|-
 +
|
 +
*[[Lleure educatiu]]
 
|Per passar a la wiki
 
|Per passar a la wiki
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*[[Monitors Joves de 9 Barris]]
+
*[[Acompanyament escolar]]
 
|Per passar a la wiki
 
|Per passar a la wiki
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*[[Programes d'intervenció amb famílies]]
+
*[[Esports i Salut]]
|Per passar a la wiki
+
|Introducir última actualització
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*[[Programes d'intervenció fora del curs lectiu]]
+
*[[Acompanyament familiar]]
|Última actualització
+
|Introducir última actualització
 
|-
 
|-
! scope="row" colspan="2"| '''4. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT INTERVENCIÓ]'''
+
! scope="row" colspan="2"| '''5. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT INTERVENCIÓ]'''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Línia 103: Línia 109:
 
|Introducir última actualització
 
|Introducir última actualització
 
|-
 
|-
! scope="row" colspan="2"| '''5. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT ORGANITZACIÓ DE L'ÀREA]'''
+
! scope="row" colspan="2"| '''6. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT ORGANITZACIÓ DE L'ÀREA]'''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Línia 129: Línia 135:
 
|Introducir última actualització
 
|Introducir última actualització
 
|-
 
|-
! scope="row" colspan="2"| '''6. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT PAPER DELS AGENTS EDUCATIUS]'''
+
! scope="row" colspan="2"| '''7. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT PAPER DELS AGENTS EDUCATIUS]'''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Línia 143: Línia 149:
 
|Introducir última actualització
 
|Introducir última actualització
 
|-
 
|-
! scope="row" colspan="2"| '''7. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT AVALUACIÓ I REVISIÓ]'''
+
! scope="row" colspan="2"| '''8. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT AVALUACIÓ I REVISIÓ]'''
 
|-
 
|-
 
|Introducir última actualització
 
|Introducir última actualització
 
|-
 
|-
! scope="row" colspan="2"| '''8. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT DOCUMENTACIÓ]'''
+
! scope="row" colspan="2"| '''9. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT DOCUMENTACIÓ]'''
 
|-
 
|-
 
|Introducir última actualització
 
|Introducir última actualització
 
|-
 
|-
! scope="row" colspan="2"| '''9. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT ANNEXOS]'''
+
! scope="row" colspan="2"| '''10. [http://wikinfancia.paremanel.org/Categoria:AN%C3%80LISI_DEL_CONTEXT ANNEXOS]'''
 
|-
 
|-
 
|Introducir última actualització
 
|Introducir última actualització
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revisió del 17:45, 3 març 2019

Centre Obert

Definim els centres oberts com uns serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència i les seves famílies, que fan una tasca educativa i preventiva des del vessant de l’educació social especialitzada durant el temps lliure dels infants i adolescents. Amb aquesta acció educativa i preventiva s’intervé en els processos personals de manera integral.

En l’actualitat els processos educatius i els itineraris formatius que ofereix la nostra societat no s’ajusten a les necessitats de tots els infants i adolescents, especialment a les d’aquells que tenen dificultats d’integració i de socialització. Les institucions educatives sovint es troben limitades per a poder realitzar una tasca d’acompanyament global i d’atenció a la diversitat de necessitats que planteja la realitat de la infància i l’adolescència d’avui.

Els centres oberts són una alternativa que incideix tant en les causes com en les situacions concretes, i possibiliten processos d’integració i socialització, especialment en les situacions de risc social. Des d’aquesta perspectiva són un servei necessari que dóna suport a la tasca que es fa amb les famílies, als centres educatius formals, als professionals dels serveis socials i d’altres serveis especialitzats en l’atenció a la infància i a l’adolescència.

Els centres oberts es constitueixen com a espais d’educació social que atenen especialment persones, col·lectius i territoris en situació de desigualtat social i que per la seva metodologia d’intervenció cal que es distingeixin dels casals infantils i ludoteques que treballen específicament des del camp de l’educació en el lleure. Des dels centres oberts aposten per una socialització àmplia, plural, flexible, diversa, capaç de produir models d’integració i de convivència positiva, on cada persona pot realitzar un procés educatiu personal que comparteix amb altres infants i adolescents amb els educadors i educadores que els acompanyen en tot el seu itinerari, així com amb la realitat territorial que els envolta.

Aquí podreu trobar el marc legal que regula els centres oberts.

Raó de ser d'un PEC

"El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic"

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels programes educatius que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments.

El projecte educatiu de centre (PEC) ha estat desenvolupat, aprovat i revisat constantment per l'equip educatiu del Centre Obert Muntanyès. Queda igualment com a proposta de millora la participació en l'elaboració i millora d'aquest mateix document per part d'altres espais educatius que formen part dels aprenentatges dels infants.

Índex del Programa Educatiu del Centre Obert Muntanyès

En aquest apartat trobarem les diferents parts del PEC del Centre Obert Muntanyès amb la data de l'última actualització.

APARTAT ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ
1. ANÀLISI DEL CONTEXT
Última edició el 20 del 12 del 2018 per Dani
Última edició el 31 del 03 del 2019
Última edició el 19 del 12 del 2018
2. IDEARI i PRINCIPIS EDUCATIUS
Última edició el 19 del 12 del 2018
Última edició el 19 del 12 del 2018
3. ÀMBIT D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Última actualització
4. PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Introducir última actualització
Introducir última actualització
5. INTERVENCIÓ
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Introducir última actualització
6. ORGANITZACIÓ DE L'ÀREA
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Introducir última actualització
7. PAPER DELS AGENTS EDUCATIUS
Per passar a la wiki
Per passar a la wiki
Introducir última actualització
8. AVALUACIÓ I REVISIÓ
Introducir última actualització
9. DOCUMENTACIÓ
Introducir última actualització
10. ANNEXOS
Introducir última actualització