Grup de Premonis

De Infancia
La revisió el 13:57, 6 març 2019 per Dani (Discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «El projecte de "Premonis" va dirigit a joves d'entre 16 i 20 anys vinculats a la Fundació Pare Manel. La filosofia del projecte és especialment significativa, ja que...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El projecte de "Premonis" va dirigit a joves d'entre 16 i 20 anys vinculats a la Fundació Pare Manel. La filosofia del projecte és especialment significativa, ja que el projecte neix del reconeixement dels joves del barri com a agents educatius en el seu entorn possibilitant que es formin en l’àmbit de la intervenció social, alhora que puguin treballar la seva autonomia i millorar les seves competències professionals i habilitats socials.

Aquest projecte va néixer el curs 2010-2011 amb les mateixes persones participants que acabaven l’etapa de Centre Obert i volien continuar vinculades a l’activitat dins el barri. Any rere any, el projecte va prenent forma i la participació i el compromís de les persones participants incrementa de manera notòria.

La proposta resulta d’un gran interès social donat que els joves pertanyen al mateix entorn social d'on provenen els infants que atén el Centre Obert i molts d’ells han estat participants del Centre. Això fa que coneguin molt de prop la realitat del barri, de Verdum – Roquetes, les necessitats preventives que aquests infants requereixen i el mateix funcionament de la Fundació Pare Manel. A més a més, creiem que és una bona oportunitat pel seu desenvolupament personal com agents positius del món que els envolta.

Valorem que el fet de participar en aquest projecte ofereix la possibilitat de ser referents positius del mateix entorn i promotors de canvi. Aquest procés enriqueix al barri, ja que dibuixa un perfil de persones joves compromeses, amb interessos formatius i amb ganes de crear sinergies amb l’entorn més proper. És per aquest motiu que considerem que el projecte "Premonis" col·labora de manera enèrgica en la transformació social del barri. És una bona eina per poder acompanyar-los en el seu procés de canvi vers la nova etapa que comencen com a joves/adults.

Objectius generals

La finalitat clara del projecte és acompanyar als/les joves amb interès pel lleure i dotar-los de formacions i competències socials per tal d’esdevenir agents de canvi del seu entorn i apoderar-se com a referents d’altres col·lectius.

D’aquesta manera els objectius plantejats dins del projecte "Premonis" són:

 • Fomentar el descobriment de la persona per trobar diferents inquietuds dins l’àmbit educatiu, social i comunitari.
 • Capacitar, enriquir i dotar d’eines i habilitats per tal de ser un ciutadà lliure, compromès i crític.
 • Acompanyar al/la "premoni" en aquesta transició entre infant i adult per tal de ser un model referent pels infants/joves de l’entorn.
 • Ser part del canvi social del propi entorn col·laborant en la transformació del barri.

Per assolir aquests objectius abans esmentats, treballem de la següent manera:

 • Oferir eines metodològiques que capacitin als joves en l’acompanyament als infants.
 • Realitzar un seguiment del seu procés de voluntariat a l’entitat o fora.
 • Acompanyar als/les joves en els dubtes que els hi sorgeixin en referència a la tasca educativa que realitzen.
 • Crear un espai on es trobin amb altres agents educatius que realitzen una tasca similar a la seva, per tal de conèixer altres maneres de treballar i altres realitats similars.
 • Oferir un espai de reflexió d’allò que els envolta de com intervenen en la seva realitat més immediata.
 • Formar en competències o habilitats socials.
 • Derivació cap a cursos de monitor de lleure com a possible sortida professional en el món del lleure.

Continguts que es treballen

El projecte de "Premonis" és una bona oportunitat per poder realitzar un acompanyament vers l’etapa de canvi en la que es troben: la transició a l’edat adulta. Aquest projecte promou valors per tal de:

 • Apoderar-se com a persona.
 • Formar-se en habilitats socials.
 • Treballar l’esperit crític i així esdevenir persones adultes competents.
 • La participació directa de joves en experiències col·lectives basades en l’autoorganització.
 • L’autogestió.
 • La democràcia interna.
 • Els comportaments igualitaris.
 • La implicació social amb una base voluntària.

Persones destinatàries

El perfil de les persones ateses són joves d’entre 16 i 21 anys. La gran majoria són pertanyents al barri on s’ubica el projecte i amb una gran vinculació a l’entitat. La majoria d’aquests joves han estat participants en algun moment de les activitats de la Fundació Pare Manel.

L’arribada pot ser per una derivació d’algun servei de la xarxa o una derivació interna dels diferents projectes de la Fundació Pare Manel.

Com ja s’ha esmentat, algunes derivacions no són internes, sinó que les poden realitzar els diferents serveis del territori. La majoria de derivacions arriben dels dos centres de serveis socials de la zona: CSS Guineueta, Verdum i Prosperitat i CSS Roquetes, Trinitat Nova i Canyelles. També hi ha derivacions dels educadors/es de carrer (APC), l’EAIA de Nou Barris, del Tastet d’Oficis, de la Xarxa d’Inserció i del programa «Jo Torno a Casa» (que forma part dels Serveis Socials de Barcelona). També arriben joves informats per altres entitats i associacions del barri amb les que tenim contacte directe com seria el Kasal de Joves de Roquetes.

La tasca educativa no només és una tasca individualitzada i interna, sinó que una part important d’aquesta tasca és el treball amb els diferents agents del territori. En aquest aspecte entra en joc el treball en xarxa important per a incidir sobre els aspectes de la globalitat de l’atenció socioeducativa del/la jove per tal d’oferir una resposta i un acompanyament més complet.

Metodologia

El desenvolupament del projecte planteja quatre línies d’acció educativa amb els joves participants:

Dins del procés d’acollida, les persones que vulguin participar en el projecte de "Premonis" comencen a participar en les reunions quinzenals amb el grup de joves. A partir d’aquest moment es parla amb la persona per veure quina entitat té pensada, o si és la mateixa Fundació i a quina franja d’edat li agradaria realitzar el voluntariat.

 1. Accions formatives. Un conjunt de sessions teòriques permeten que els i les joves donin suport a l’equip professional de la Fundació Pare Manel. Aquestes formacions es realitzen a través de sessions dinàmiques, vivencials i participatives. Es realitzen de manera quinzenal i tenen una durada de dues hores. Depenent de la temàtica de la sessió i la dinàmica del grup, l’autogestió de la sessió estarà més o menys repartida entre els educadors referents del grup o els mateixos «premonis».
 2. Voluntariat educatiu. Els i les joves hauran de realitzar un voluntariat, ja sigui dins l’entitat o en una altre espai. Aquest voluntariat suposa la participació i suport a projectes socials i educatius on realitzen les seves competències i la seva capacitació en el món del lleure i de l’acció social. Els i les joves assisteixen setmanalment una o dues vegades amb el grup d’infants i la intervenció té una durada de tres hores. El voluntariat dins l’entitat es fa a l’àrea d’Infància, Adolescència i Famílies i fora de l’entitat s’articula a partir del Pla Comunitari de Verdum o de contactes externs.
 3. Acompanyament i valoracions. El seguiment dels i les joves implicades en el projecte és indispensable per tal de realitzar un acompanyament pel que fa a les angoixes, pors i dubtes que puguin sorgir, ja sigui en la mateixa intervenció ja sigui en altres aspectes educatius. Aquest suport es pot donar de manera informal a l’acabar la tarda o fent la reunió de valoració a final de trimestre, tant amb el grup on es fa el voluntariat com amb el grup de premonitors.

De cara a aquest nou curs, es vol fer un afegit més i treballar l’autogestió. La idea és que a partir del segon trimestre, fer reunions més seguides però sense la necessitat de ser-hi els referent del projecte de Premonis. D’aquesta manera, podran dinamitzar-se entre el grup la reunió, organitzar-la i evaluar-la. L’objectiu d’aquestes sessions és realitzar extrajobs per a la sortida de final de curs.

La voluntat de permanència en el temps és total. No té una data predeterminada i establerta de finalització. Com s’ha comentat, neix des del curs 2010-2011 i es manté gràcies a la necessitat i l’interès dels joves del barri per formar-se en l’àmbit de la intervenció social i educativa.

Calendari d'aplicació

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, i de manera paral·lela a la intervenció amb un grup d’infants, les reunions formatives grupals són quinzenals. El funcionament d’aquestes reunions cada vegada es vol fer més propera als «Premonis» que hi participen, i és per aquest motiu que en la primera sessió de cada trimestre es calendaritza i s’escullen temes a tractar a decisió dels propis participants i s’agenden dins el trimestre. A més, el grup de joves també programa i prepara una sortida, ja sigui lúdica (com és el cas de la sortida en bici, o el viatge de final de curs) o algunes de les activitats pròpies de l’entitat (colònies i casals d’estiu).