Esports i Salut

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La finalitat d’aquest programa socioeducatiu és promoure la presa de consciència sobre els beneficis que tenen els bons hàbits per a la salut, i treballar per l’adquisició d’actituds i d’hàbits saludables que milloren la qualitat de vida i el desenvolupament íntegre dels infants i adolescents.

Aquest programa socioeducatiu es duu a terme als espais de berenar, espai quotidià i activitats esportives on treballem de forma integral aspectes d’higiene i hàbits, i estils de vida saludables. També es fa èmfasi en aquest aspecte en tots els casals i colònies.

Per això fem ús de l’esport com a un element de formació i creixement personal en el qual aprenen i es diverteixen, i alhora l’utilitzem per a fomentar la integració social entre infants d’edats, habilitats i motivacions diferents.

Objectius generals

 1. Objectius hàbits d’higiene i alimentació:
 • Vetllar i treballar per a la millora dels hàbits de salut dels infants amb accions de promoció d’hàbits i estils de vida saludables
 • Fomentar plans d'acció i programacions per millorar hàbits d'alimentació i augmentar l’activitat física dels infants.
 • Sensibilitzar als infants i adolescents de l'impacte positiu que té per la seva salut una alimentació equilibrada i la pràctica regular d'exercici.
 • Oferir espais d’alimentació (berenars i/o altres àpats) seguint criteris d’hàbits saludables.
 1. Objectius Activitats físiques i esportives
 • Afavorir una socialització entre infants d’edats, habilitats i motivacions diferents.
 • Posar especial èmfasi en l’estimulació de la pràctica d’exercici dels infants
 • Afavorir el desenvolupament d’habilitats motrius i funcions cognitives.
 • Mostrar diferents esports, i aprendre tècniques per a utilitzar-los.
 • Treballar la importància del concepte d’equip, companyerisme i de respecte per les regles de l’esport.

Continguts que es treballen

Continguts Hàbits d’higiene i alimentació: Alimentació saludable Higiene personal Prendre consciència del propi cos

Continguts Activitats físiques i esportives L’esport com una forma de lleure divertida i saludable. La cooperació entre infants d’edats diferents, La integració de totes i tots els membres dels grups. Contribuïm al desenvolupament físic i a l’evolució de les funcions motrius i cognitives de l’Infant. Activitat física i postura Companyerisme Respecte

Persones destinatàries

Aquest programa socioeducatiu va dirigit a tots els infants i joves inscrits al Centre Obert compresos entre els 4 i 16 anys, és a dir, comprèn tota l’etapa infantil, primària i secundària.

Metodologia

Tardes d’esport La intervenció és grupal mitjançant les activitats programades.

Les tardes de reforç i esport es divideixen en dos grups. El primer grup estarà de 17:30h a 18:30h El segon ho fa de 18:30 a 19:30h.

Cada torn es divideix en dues parts, la primera part és d’escalfament i després, a la segona part, s’explica l’activitat dirigida, és a dir l’esport específic que es practiqui aquell dia.

Cada trimestre es confecciona una programació conjunta amb els responsables d’aquest espai i proposen als col·laboradors la programació d’algunes sessions. Al final del trimestre es valora: com han funcionat les activitats, si s’han seguit les sessions programades, quins són els esports més demandats, quins costen més de portar a terme, quins creen més conflictes, s’intenta portar un registre de quins nens/es participen amb més freqüència i dels esports que és important seguir repetint.

Espai de berenar i d’altres àpats El berenar és un espai important durant totes les tardes del Centre Obert, ens marca la fi del temps de joc lliure i l’inici de l’activitat dirigida (al reforç el berenar es fa a l’inici de la tarda). En aquest moment, l’equip educatiu acompanya al grup a rentar mans i genera un espai col·lectiu on poder menjar de forma tranquil·la i pausada. Per alguns grups del Centre Obert, també és un moment on es reparteixen tasques per tal que els infants assumeixin diferents responsabilitats com seria portar el berenar, passar llista, parar taula, escombrar, recollir, rentar gots.

Tant els berenars com altres espais d’àpats (als casals o a les colònies) tindran aquests criteris d’intervenció: Els hàbits d’higiene, abans, durant i després de l’àpat. Repartiment de tasques i cura de l’espai. Començar l’àpat a la vegada (cantant una cançó). Oferir uns àpats equilibrats en quantitats i qualitat.

Materials esportius: Pilotes: Basquet, futbol, voleibol, tenis, etc. Raquetes Xarxes de voleibol, de tenis i bàdminton Ploma de bàdminton Cordes Cons Cèrcols Petos Cistella de basquet

Infraestructures: Escola Oriol Martorell Parc de la Guineueta

Referents

En aquest programa socioeducatiu trobem diferents persones que es responsabilitzen del seu funcionament, en concret totes elles formen part de l’equip educatiu del Centre Obert.

Pel que fa a les tardes d’esports les persones referents són dos monitors esportius. Pel que fa pròpiament a l’espai de berenar i altres àpats les persones encarregades del seu funcionament són per una banda, els referents d’alimentació (s’encarreguen de la gestió dels aliments i tot allò que té a veure amb els berenars) i per altra banda, els educadors i educadores de cada grup del Centre Obert.