Acompanyament familiar

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A la Fundació Pare Manel la família és un recurs fonamental per a respondre a les necessitats de l’infant i és un espai bàsic de socialització. La qualitat del clima familiar, les eines i recursos dels pares/mares, la construcció positiva de vincles afectius, la resposta activa davant de conflictes i dificultats en la relació amb els fills/es, etc. són alguns dels elements bàsics en el desenvolupament dels infants i adolescents. Es tracta d’aconseguir que la família sigui part activa en el procés educatiu i de creixement dels infants i adolescents als quals atenem.

Objectius generals

Els objectius d'aquest programa socioeducatiu serien els següents:

 • Donar suport i acompanyar a les famílies en el procés de criança als seus fills i filles.
 • Acompanyar i enfortir una relació marental/parental positiva.
 • Orientar, acompanyar i facilitar recursos per a famílies amb les quals treballem.
 • Generar diversos espais de suport i de trobada per a les famílies on es comparteixen dubtes, neguits i experiències en relació als seus fills/es.
 • Conèixer serveis, recursos i programes de l’entorn i de la ciutat que enforteixin la xarxa comunitària de la mateixa família.
 • Treballar en xarxa amb els diferents agents i serveis que intervenen amb les famílies a les que fem seguiment.

Continguts que es treballen

Per assolir aquests objectius es treballaran una sèrie de continguts:

 • Habilitats marentals/parentals
 • Pautes de criança educatives
 • Vincle afectiu
 • Comunicació
 • Escolta activa
 • Empatia
 • Gestió i resolució de conflictes
 • Gestió d’emocions
 • Els límits

Persones destinatàries

Famílies dels infants i adolescents que participen en els projectes de l’Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies.

Metodologia

Hi ha diferents eines metodològiques per treballar els objectius del programa que van des de les més informals a les més estructurades. Diferenciem les següents:

Diferenciem les intervencions individuals que realitza l’equip educatiu referent de cada grup del Centre Obert:

 • Inscripció i procés d’acollida al centre obert.
 • Espai diari de contacte entre la família i l’educador/a a les entrades i sortides.
 • Tutories amb les famílies i els educadors/es referents.
 • Espai obert d’atenció a famílies a demanda.
 • Trucades i missatges per resoldre possibles dubtes i/o demandes.
 • Les coordinacions amb altres agents educatius externs a l'entitat i que treballen en xarxa amb la família.

Aquestes intervencions individuals serviran per a desenvolupar conjuntament amb les famílies:

 • Seguiment de l’infant mitjançant el treball específic sobre els Plans de Treball, PEI’s i contractes pedagògics.
 • Gestió de recursos (Campanya de Reis, ulleres, derivacions a altres serveis...).
 • Possibles pactes, acords i/o dubtes sobre pagaments.
 • Possibles necessitats i/o demandes familiars.

Per intervencions grupals entenem aquelles dirigides a les famílies enteses com un col·lectiu:

 1. Grup de Famílies: Espai de trobada quinzenal per vincular les famílies al projecte i liderat per dues persones de l’equip educatiu.
 2. Grup del divendres:
 3. Participació de les famílies en activitats comunitàries de l’entitat com serien les festes de Nadal, el Carnestoltes...
 4. Sortides culturals dins del Programa Apropa Cultura.
 5. Xerrades d’interès enfocades a la criança i a la cura dels fills/es.

== Referents del Programa ==

Aquest programa socioeducatiu es porta a terme per tot l’equip tècnic de l'Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies. però hi ha activitats específiques amb diferents responsables.