Acompanyament familiar

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A la Fundació Pare Manel la família és un recurs fonamental per a respondre a les necessitats de l’Infant i és un espai bàsic de socialització. La qualitat del clima familiar, les eines i recursos dels pares, la construcció positiva de vincles afectius, la resposta activa davant de conflictes i dificultats en la relació amb els fills/es, etc. són alguns dels elements bàsics en el desenvolupament dels infants i adolescents. Es tracta d’aconseguir que la família sigui part activa en el procés educatiu i de creixement dels infants i adolescents als quals atenem.

OBJECTIUS GENERALS

Els objectius d'aquest programa socioeducatiu serien els següents:

 • Donar suport i acompanyar a les famílies en el procés de criança als seus fills i filles.
 • Acompanyar i enfortir una relació marental/parental positiva.
 • Orientar, acompanyar i facilitar recursos per a famílies amb les quals treballem.
 • Generar diversos espais de suport i de trobada per a les famílies on es comparteixen dubtes, neguits i experiències en relació als seus fills/es.
 • Conèixer serveis, recursos i programes de l’entorn i de la ciutat que enforteixin la xarxa comunitària de la mateixa família.
 • Treballar en xarxa amb els diferents agents i serveis que intervenen amb les famílies a les que fem seguiment.

CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN

Per assolir aquests objectius es treballaran una sèrie de continguts:

 • Habilitats marentals/parentals
 • Pautes de criança educatives
 • Vincle afectiu
 • Comunicació
 • Escolta activa
 • Empatia
 • Gestió i resolució de conflictes
 • Gestió d’emocions
 • Els límits

PERSONES DESTINATÀRIES

Famílies dels infants i adolescents que participen en els projectes de l’Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies.

METODOLOGIA

Hi ha diferents eines metodològiques per treballar els objectius del programa que van des de les més informals a les més estructurades. Diferenciem les següents:

Diferenciem les intervencions individuals que realitza l’equip educatiu referent de cada grup del Centre Obert: Inscripció i procés d’acollida al centre obert. Espai diari de contacte entre la família i l’educador/a a les entrades i sortides. Tutories amb les famílies i els educadors/es referents. Espai obert d’atenció a famílies a demanda. Trucades i missatges per resoldre possibles dubtes i/o demandes. Coordinacions amb altres agents extern. Treball en xarxa amb els serveis

Dins d’aquestes intervencions individuals desenvoluparem conjuntament amb les famílies: Seguiment de l’infant mitjançant el treball específic sobre els Plans de treball, PEI’s i contractes pedagògics. Gestió de recursos. Possibles pactes i/o dubtes sobre pagaments. Possibles necessitats i/o demandes familiars.

Per intervencions grupals entenem aquelles dirigides a: Grup de famílies: espai de relació quinzenal per vincular les famílies al projecte i liderat per dues persones de l’equip educatiu.

      -Participació de les famílies en activitats comunitàries de l’entitat (Nadal, Carnaval, etc.)
    -Sortides culturals de grup de mares i/o familiars. Programa Apropa Cultura.
    - Xerrades d’interès enfocades a la criança

AFEGIR GRUP FAMíLIES AFEGIR GRUP DE DIVENDRES


== REFERENTS DEL PROGRAMA ==

El programa es porta a terme amb tot l’equip d’infància, però hi ha activitats específiques amb diferents responsables.