Programa d'intervenció fora del curs lectiu

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A l’àrea d’ACCIÓ EDUCATIVA INTEGRAL AMB INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES EN RISC SOCIAL de la Fundació Pare Manel es desenvolupen un conjunt d’accions educatives que, en la seva globalitat, responen a la finalitat d’educar de forma integral als infants i joves que formen part dels projectes dels quals en formen part.

Entenem que per la seva especificitat en un moment determinat de l'any, aquest programa reuneix una sèrie de característiques que cal remarcar i tenir en compte. La intervenció socioeducativa en aquests períodes fora del calendari escolar tindrà una coherència educativa en sintonia amb els objectius generals i la metodologia establerta dins de la globalitat de l’àrea. Així i tot, caldria remarcar que:

 • Es disposa de moltes més hores d’intervenció real i directa en comparació al temps d’intervenció del Centre Obert (més curt i més llarg en el temps).
 • Possibilitat de gaudir d’activitats diferents (que la ciutat oferta) i d’un entorn alternatiu (com seria la natura).

Per allò que hem comentat anteriorment es genera un aprofundiment en el VINCLE entre els infants i adolescents amb l'equip educatiu i entre els iguals. Per tant, aquest augment d’hores seguides d’intervenció ofereix l’oportunitat i permet treballar altres aspectes com serien les pors, hàbits positius o l'alimentació saludable d'una forma més intensa.

Persones destinatàries

Aquest programa d'intervenció va dirigit a tots els infants i adolescents inscrits a les activitats realitzades fora del període lectiu i compresos entre els 3 i els 16 anys.

En el cas específic del casal de juliol coorganitzat amb Kasal de Joves de Roquetes pot participar d’aquest projecte qualsevol adolescent entre els 12 i 17 anys, és a dir, comprèn tota l’etapa de l’educació secundària obligatòria. L’any que compleixen els 18 ja no poden demanar beca, però es pot plantejar la seva participació a l’Estiu+Jove.

Dins d'aquest programa, els infants i adolescents que participen durant el curs lectiu de les activitats del Centre Obert Muntanyès i del Kasal de Joves de Roquetes tenen prioritat per accedir a les places de les activitats d'estiu. Les places restants de cada grup de l'activitat s'obriran segons uns criteris de selecció que podríem enumerar:

 • El compromís per assistir a la totalitat de l'activitat.
 • Infants o adolescents que ja hagin participat anteriorment del programa o coneguin el projecte.
 • Possibles derivacions d’altres serveis del territori.
 • Selecció dels infants i/o adolescents del territori segons l'ordre d’inscripcions.
 • A vegades, amb les últimes inscripcions s’intenta equilibrar altres característiques grupals com podrien ser l’edat o el gènere.

Ubicació i zona d’influència

El Programa d'intervenció fora del curs lectiu s'ubica com la resta de l'acció socioeducativa de la Fundació Pare Manel, als barris de Verdun i Roquetes de Nou Barris. En aquests barris es centralitza l'activitat però les famílies ateses són d'aquest territori i també dels barris propers com serien La Prosperitat o Trinitat Nova.

Objectius

Dins del Programa d'intervenció fora del curs lectiu es plantegen una sèrie objectius concrets:
Objectiu General:

 • Desenvolupar processos educatius tenint en compte la intensitat de temps d’intervenció del programa.

Objectius específics:

 • Promoure unes activitats de qualitat educativa durant el temps de vacances dels infants i joves.
 • Incidir en la millora de les rutines i hàbits d’higiene.

Metodologia

Durant aquest programa identifiquem dues maneres de treballar el contingut segons l’activitat realitzada i per tant, el tipus d’intervenció.

 • Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT DURANT ELS CASALS. Estem parlant d'espais diaris de 6 hores on l'acompanyament és més intens i ofereix la possibilitat de treballar educativament aspectes que durant el curs lectiu
 • Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT DURANT LES COLÒNIES/CAMPAMENTS. Igual que a l'apartat anterior, durant les colònies/campaments la intensitat encara és més gran i possibilita desenvolupar i aprofundir aspectes

Prendre consciència dels punts forts i punts febles de cada infant o jove Reforçar la seva autonomia

Activitats

Varietat i abundància de sortides Activitats adequades a la temporada (piscina, platja, etc…)

Organització i funcionament intern