Principis educatius

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Per principis educatius entenem el com, els valors. Els valors guien la missió i la visió que ens hem plantejat, és a dir, acompanyen la nostra acció en forma de compromís profund i principis que defineixen la nostra activitat. L’estil d’actuació d’aquests valors es concreten en:

 1. Participació i democràcia: Treballem per oferir un espai on els infants i joves puguin desenvolupar el seu esperit crític a partir de les seves motivacions i així fomentar la participació individual i grupal.
 2. Creativitat i imaginació: Oferim espais de creixement individual on desenvolupar diferents formes d’expressió per tal de donar cabuda als seus interessos i motivacions. D’aquesta manera, l’infant podrà reconèixer la seva vessant més emocional.
 3. Vincle: Entenem el vincle com a estratègia educativa i de transformació. La nostra eina educativa bàsica és la relació personal (el vincle que s'estableix entre l'educador i l'educand) i el contingut educatiu que es desprèn d'aquesta.
 4. Autonomia i responsabilitat. Ajudem a avançar cap a una autonomia personal i fomentem la responsabilitat de les pròpies decisions.
 5. Acceptació de la diversitat. Cada infant té una sèrie de característiques físiques, una sèrie de característiques socials, de nivell socioeconòmic i cultural i una sèrie de característiques psicològiques que els fan ser diferents. Davant de tota aquesta diversitat, els educadors han de donar una resposta que permeti als nens i nenes avançar en el seu procés de desenvolupament de manera integradora i lliure. El model d'educació que volem implica assumir la diversitat dels infants, tenir plantejaments i preveure estratègies i actuacions vers les diferències per fer disminuir les desigualtats, facilitat que tots els infants gaudeixen de les mateixes oportunitats i aconseguir que desenvolupin al màxim les seves capacitats.
 6. Educació per a la salut: entenem salut de forma integral /tenir cura del propi cos / el benestar psicològic.
 7. Educació emocional: estar bé amb un mateix en equilibri / Autoestima.
 8. Pobresa / donar oportunitats / opció social.
 9. Centre Integrador. Prioritza l’atenció a la infància i adolescència en situació de risc, però no de manera exclusiva ja que compta amb la participació de població normalitzada de la zona de Verdum Roquetes.
 10. Treball local. Es parteix sempre de la proximitat i de la vinculació al barri com a comunitat més propera de referència per als nens i per als joves.
 11. Sensibilitat pels més vulnerables / integració de tots els infants i famílies del barri.
 12. Prevenció i detecció. Esdevenir un servei obert al barri, és a dir, que permeti una detecció precoç de situacions de risc i de ruptura amb la família, escola, barri, etc. La proximitat amb la infància i la família ens permet conèixer situacions quotidianes que en altres serveis és difícil d’accedir-hi.
 13. Treball en equip (amb molts perfils de persones) oberts i integradors / apostant per oferir qualitat educativa.
 14. Actuació subsidiària. La funció de la nostra entitat és actuar subsidiàriament de la resta de la xarxa d'entitats per atendre a aquells col·lectius en risc d'exclusió mitjançant accions adaptades. Els serveis de l'entitat actuen com una plataforma territorial de captació i derivació d'usuaris.
 15. Respecte / reconeixement
 16. Dimensió global de la persona. Partim d'una visió integral de l'infant i jove actuem sobre el que l'envolta: família, escola, lleure, carrer... tenint en compte les seves necessitats específiques.
 17. Educació per la pau: fomentar la cooperació entre les persones.
 18. Treball en xarxa. Considerem la nostra acció educativa com un element més del conjunt de la xarxa social i, per això, treballem des de la dinamització comunitària a dos nivells: des de la coordinació amb altres entitats, tant de Verdum com de la resta del districte, i des del foment del protagonisme dels nens i joves en la transformació del seu barri.