Manual de bones pràctiques dins l'Acompanyament Escolar

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
 • És molt important establir un compromís d’assistència i puntualitat. Si algun dia no podem venir, s’ha d’avisar al telèfon del Centre Obert amb una trucada o un missatge. Els telèfons són 93.463.57.68 o al 660.68.40.64. Demanem la màxima antelació possible.
 • Durant el curs, existeixen algunes activitats vinculades amb l’estona de reforç. Algunes d’aquestes no es desenvolupen dins el mateix espai, sinó que tenen un altre funcionament com ara Sant Jordi, Dia de la Pau i la No-Violència, els concursos a finals de cada trimestre, etc. És important assistir i participar-hi activament, ja que aquestes també formen part del programa socioeducatiu.
 • Cal fer un ús responsable del telèfon mòbil i utilitzar-lo només quan sigui estrictament necessari, en cap cas es pot fer fotografies als infants.
 • Cal informar a la persona referent del grup de qualsevol incidència que succeeixi al llarg de la tarda, en cap cas s’ha d’anar a parlar amb la família o tutor/a legal de l’infant involucrat. De la mateixa manera que tampoc es pot mantenir un contacte directe amb els professors i professores dels infants que assisteixen al Centre Obert, ja que aquesta és una tasca dels educadors i educadores de cada grup.
 • La persona voluntària ha de ser conscient que està tractant amb infants i adolescents, per la qual cosa ha d’intentar utilitzar i promoure l’ús d’un llenguatge planer i evitant així un llenguatge agressiu.

Pel que fa a l’estona de deures

 • L’estona del reforç és l’espai que tenen els infants i adolescents per poder fer els deures o enfortir les habilitats apreses a l’escola. És per això que és important afavorir uns bons hàbits de treball: estar ben asseguts, organitzar-se abans de començar, disposar de material per a realitzar la feina, etc.
 • Cal tenir clar que en cap cas els hi farem els deures als infants, sinó que els acompanyarem a fer-los i a què ho descobreixin per ells mateixos.
 • El moment del reforç és un espai de petit grup on s’estableix un vincle directe amb l’infant. Cal deixar clar que aquest vincle ha de ser professional i s’ha d’allunyar de les converses personals. Està prohibit donar informacions o dades personals.
 • De la mateixa manera, no es pot donar material (llibres, contes, llapis, diners) als infants, sobretot sense consultar-ho amb l’educador/a referent.

Pel que fa al moment de joc

 • Un cop haguem fet l’estona del reforç, podem jugar amb els infants o joves amb els que estem durant la tarda. Cal diferenciar el moment de joc amb l’estona de fer feina.
 • Dibuixem aquest moment com un temps per a jugar amb els infants amb els jocs que hi ha (Escacs, Tangram, Scattergories, l’Oca, etc). Aquests jocs seran tranquils i respectaran als companys/es que encara realitzen altres feines.
 • Per tal de garantir l’ordre i el bon manteniment dels jocs, anirem a buscar el joc amb l’infant i sobretot l’acompanyarem a l’hora de recollir-lo.

Pel que fa a la recollida de l’espai

 • Cal participar activament en la preparació i en la recollida de la tarda. Això significa que caldrà preparar el material que necessitem per a fer deures amb els infants i joves (llapis, gomes, fulls en blanc, etc) abans que aquests arribin.
 • De la mateixa manera, en acabar recollirem aquest material amb els infants amb els que ens hem assegut i els acompanyarem perquè netegin la taula i recullin les cadires amb el material que proporcionem (draps, escombres)
 • Tal com hem especificat en l’anterior apartat, recollirem els jocs amb els infants i garantirem que quedin ben guardats.