Manual de bones pràctiques: El Centre Obert

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

L’Assistència i el Compromís

  • En la mesura del possible s’ha de participar activament en la preparació de les tardes, per la qual cosa la persona voluntària pot contribuir a la programació de les activitats, en les avaluacions i a la preparació i la recollida de les activitats.
  • És molt important establir un compromís d’assistència i puntualitat. Si algun dia no podem venir, s’ha d’avisar al telèfon del Centre Obert amb una trucada o un missatge. Els telèfons són 93.463.57.68 o al 660.68.40.64. Demanem la màxima antelació possible.

El Funcionament Diari

  • Al llarg de les tardes del Centre Obert està prohibit fumar davant dels infants i joves, evitant així fumar als horaris d’entrada i sortida.
  • Per vetllar pel bon funcionament del grup cal treballar plegades i evitar així possibles contradiccions amb la resta de l’equip educatiu de l’entitat, per la qual cosa s’han de respectar les consignes que aquests puguin establir. Totes hem de vetllar per tal que hi hagi una bona comunicació amb l’equip educatiu.
  • Cal informar a la persona referent del grup de qualsevol incidència que succeeixi al llarg de la tarda, en cap cas s’ha d’anar a parlar amb la família o tutor/a legal de l’infant involucrat.

El Tracte amb els Infants i la Confidencialitat

  • Cal fer un ús responsable del telèfon mòbil i utilitzar-lo només quan sigui estrictament necessari. En cas de fer alguna fotografia hi haurà un ordinador disponible on descarregar-les i en cap cas les podrem emmagatzemar al nostre dispositiu. Per descomptat, estar prohibit fer difusió de fotografies de menors d’edat en xarxes socials o compartir-les amb el nostre entorn.
  • No es podrà mantenir relació amb infants i les seves famílies de l’entitat fora de la seva estricta acció voluntària en el centre sense que aquesta estigui informada o consentida per la persona referent del projecte corresponent.
  • La persona voluntària ha de ser conscient que està tractant amb infants i joves, per la qual cosa ha d’intentar utilitzar i promoure l’ús d’un llenguatge planer evitant així un llenguatge agressiu.
  • En cap cas es podrà facilitar les dades personals cap als infants, joves i famílies participants de l’entitat.