Fundació Pare Manel

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Fundació Pare Manel

Des dels inicis, l’entitat ha participat i col·laborant amb vàries associacions i entitats oferint suport per a dur terme diversos projectes d’acció social, per tal de millorar les condicions de vida dels sectors més exclosos de la nostra societat. Treballant per la transformació de les situacions de desigualtats, advocant per la construcció entre tots, a partir de diverses cultures i coneixements, i des d’una mirada comuna i col·lectiva.

Actualment l’entitat participa en taules, coordinacions i reunions amb diferents agents de la xarxa del territori on es tracten temes que tenen a veure amb la infància, l’adolescència, i les seves famílies. Hi ha una part de la xarxa està impulsada pel teixit associatiu del territori, on intervenen els representants de cada àmbit, per tal de promoure activitats i projectes per a millorar l'oferta de serveis i activitats que s’ofereixen en l’àmbit de barri i territori (com per exemple en la taula socioeducativa de Roquetes, associació comunitària de verdum, taula de joves, coordinadora infantil, reunions de circ, comissió gestora del casal de barri, etc.) L’altre part de la xarxa té a veure amb el treball que es realitza directament amb els agents que tracten amb els infants, joves i famílies que treballem diàriament, a fi de coordinar i comunicar el seguiment i l’evolució dels casos, per tal d’afinar en la tasca educativa de les diferents intervencions. (Les diverses coordinacions són amb serveis socials i EAIA, amb tutors de les escoles i instituts, amb el CSMIJ, l’EIPI, les famílies...)

Factors com la manca d'espai i de locals per a la utilització dels joves i/o infants o la poca oferta associativa; juntament amb d'altres, van configurant formes de conducta de l'entorn on creixen aquests infants i joves, que són les que anomenem de risc per la dificultat d'accés a oportunitats que haurien de gaudir pel fer d'estar recollides i protegides en els diferents documents legals existents.