Acompanyament familiar

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A la Fundació Pare Manel la família és un recurs fonamental per a respondre a les necessitats de l’infant i és un espai bàsic de socialització. La qualitat del clima familiar, les eines i recursos dels pares/mares, la construcció positiva de vincles afectius, la resposta activa davant de conflictes i dificultats en la relació amb els fills/es, etc. són alguns dels elements bàsics en el desenvolupament dels infants i adolescents. Es tracta d’aconseguir que la família sigui part activa en el procés educatiu i de creixement dels infants i adolescents als quals atenem.

Objectius generals

Els objectius d'aquest programa socioeducatiu serien els següents:

 • Donar suport i acompanyar a les famílies en el procés de criança als seus fills i filles.
 • Acompanyar i enfortir una relació marental/parental positiva.
 • Orientar, acompanyar i facilitar recursos per a famílies amb les quals treballem.
 • Generar diversos espais de suport i de trobada per a les famílies on es comparteixen dubtes, neguits i experiències en relació als seus fills/es.
 • Conèixer serveis, recursos i programes de l’entorn i de la ciutat que enforteixin la xarxa comunitària de la mateixa família.
 • Treballar en xarxa amb els diferents agents i serveis que intervenen amb les famílies a les que fem seguiment.

Continguts que es treballen

Per assolir aquests objectius es treballaran una sèrie de continguts:

 • Habilitats marentals/parentals
 • Pautes de criança educatives
 • Vincle afectiu
 • Comunicació
 • Escolta activa
 • Empatia
 • Gestió i resolució de conflictes
 • Gestió d’emocions
 • Els límits

Persones destinatàries

Famílies dels infants i adolescents que participen en els projectes de l’Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies.

Metodologia

Hi ha diferents eines metodològiques per treballar els objectius del programa que van des de les més informals a les més estructurades. Diferenciem les següents:

Diferenciem les intervencions individuals que realitza l’equip educatiu referent de cada grup del Centre Obert:

 • Inscripció i procés d’acollida al centre obert.
 • Espai diari de contacte entre la família i l’educador/a a les entrades i sortides.
 • Tutories amb les famílies i els educadors/es referents.
 • Espai obert d’atenció a famílies a demanda.
 • Trucades i missatges per resoldre possibles dubtes i/o demandes.
 • Les coordinacions amb altres agents educatius externs a l'entitat i que treballen en xarxa amb la família.

Aquestes intervencions individuals serviran per a desenvolupar conjuntament amb les famílies:

 • Seguiment de l’infant mitjançant el treball específic sobre els Plans de Treball, PEI’s i contractes pedagògics.
 • Gestió de recursos (Campanya de Reis, ulleres, derivacions a altres serveis...).
 • Possibles pactes, acords i/o dubtes sobre pagaments.
 • Possibles necessitats i/o demandes familiars.

Per intervencions grupals entenem aquelles dirigides a les famílies enteses com un col·lectiu:

 1. Grup de Famílies: Espai de trobada quinzenal per vincular les famílies al projecte i liderat per dues persones de l’equip educatiu.
 2. Grup del divendres: Espai de grup setmanal on famílies, equip educatiu i infants participen de les diferents activitats programades.
 3. Participació de les famílies en activitats comunitàries de l’entitat com serien les festes de Nadal, el Carnestoltes...
 4. Sortides culturals dins del Programa Apropa Cultura.
 5. Xerrades d’interès enfocades a la criança i a la cura dels fills/es.

Referents del Programa

Els referents d'aquest programa socioeducatiu és tot l’equip tècnic de l'Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies. Dins d'aquesta globalitat d'àrea, trobarem diferents funcions que caldria especificar i que per tant tenen diferents responsables.

 • Les intervencions individuals estaran liderades per l'equip educador que tenen un fill/a dins del grup. Quan existeixin diferents infants en diferents grups hi haurà un referent que serà l'encarregat d'algunes comunicacions (per no duplicar) i dels pagaments.
 • Les intervencions grupals tindran diferents referents segons el cas.
 1. Grup de Famílies: Està liderat per dues persones de l’equip educatiu.
 2. Grup del divendres: Està liderat per altres dues de l'equip educatiu. Actualment les referents de la franja de petits.
 3. La participació de les famílies en activitats comunitàries de l’entitat tindran diferents papers. L'educador/a referent de cada família comunica l'activitat però l'activitat pot estar liderada i realitzada per un altre equip de l'entitat.
 4. Sortides culturals dins del Programa Apropa Cultura. Normalment liderat per les mateixes persones del grup de famílies però obert a qualsevol interessat/da que vulgui assistir.